Hyrja për agjent
Klikoni për tu kyçur në sistem

Hotele në Sarand
Shperndaje në Google Facebook

Hotele ne Sarand

Hotel Mario Resort

Ofertat dhe Çmimet

Oferta vlen per akomodim nga data 20.07.2021 deri me daten 30.08.2021

 • Çmimi per 2 netë 60€ për person  BB
 • Çmimi per 3 netë 90€  për person  BB
 • Çmimi per 4 netë 120€  për person BB
 • Çmimi per 5 netë 150€  për person  BB

 

BB:Fjetja dhe mengjesi

Politika e femijeve :
Femijet 0 - 3.99 vjec  akomodohet me prinderit (shoqeruesit )

Femijet 4 - 9.99 vjec akomodohen me 30% ulje. 

Hotel Bougainville Bay Resort & SPA

Ofertat dhe Çmimet

Hotel Selvia

Ofertat dhe Çmimet

 Oferta vlen per akomodim nga data 01.08.2021 deri me daten 20.08.2021

Akomodimi Fjetje , Mengesi ,Darka , Pishina , Shezllonet ne plazh

 • Çmimi per 2 netë 90€ për person HB 
 • Çmimi per 3 netë 135€ për person HB 
 • Çmimi per 4 netë 180€ për person HB 
 • Çmimi per 5 netë 225€ për person HB

Akomodimi Fjetje , Mengesi , Pishina ,Dreka ,Darka Shezllonet ne plazh

 • Çmimi per 2 netë 100€ për person FB
 • Çmimi per 3 netë 150€ për person FB 
 • Çmimi per 4 netë 200€ për person FB 
 • Çmimi per 5 netë 250€ për person FB

 Oferta vlen per akomodim nga data 20.08.2021 deri me daten 31.08.2021

Akomodimi Fjetje , Mengesi ,Darka , Pishina , Shezllonet ne plazh

 • Çmimi per 2 netë 76€ për person HB 
 • Çmimi per 3 netë 114€ për person HB 
 • Çmimi per 4 netë 152€ për person HB 
 • Çmimi per 5 netë 190€ për person HB

Akomodimi Fjetje , Mengesi , Pishina ,Dreka ,Darka Shezllonet ne plazh

 • Çmimi per 2 netë 88€ për person FB
 • Çmimi per 3 netë 132€ për person FB 
 • Çmimi per 4 netë 176€ për person FB 
 • Çmimi per 5 netë 220€ për person FB

 

 Oferta vlen per akomodim nga data 01.09.2021 deri me daten 12.09.2021

Akomodimi Fjetje , Mengesi , Pishina , Shezllonet ne plazh

 • Çmimi per 2 netë 54€ për person BB
 • Çmimi per 3 netë 81€ për person BB
 • Çmimi per 4 netë 108€ për person BB
 • Çmimi per 5 netë 135€ për person BB

Akomodimi Fjetje , Mengesi ,Darka , Pishina , Shezllonet ne plazh

 • Çmimi per 2 netë 60€ për person HB 
 • Çmimi per 3 netë 90€ për person HB 
 • Çmimi per 4 netë 120€ për person HB 
 • Çmimi per 5 netë 150€ për person HB

Akomodimi Fjetje , Mengesi , Pishina ,Dreka ,Darka Shezllonet ne plazh

 • Çmimi per 2 netë 70€ për person FB
 • Çmimi per 3 netë 105€ për person FB 
 • Çmimi per 4 netë 140€ për person FB 
 • Çmimi per 5 netë 275€ për person FB

Politika e femijeve :

Femijet 0 - 3.99 vjec akomodohen falas nese akomodohet me prinderit (shoqeruesit )

Femijet 4 - 11.99 vjec akomodohen me 50% ulje.

Ekstra pages bileta Autobusi 20€

Hotel Vola

Politika e femijeve:

0-4.99 vjeq Free

 5-11 vjeq me 50% te qmimit 

Ekstra pages bileta Autobusi 20€

Ekstra Pages:7€ per person per dark

Ofertat dhe Çmimet

 Oferta vlen per akomodim   nga data 01.07.2021 deri me daten 15.07.2021

 • Çmimi per 2 netë 40€ për person  BB
 • Çmimi per 3 netë 60€  për person  BB
 • Çmimi per 4 netë 80€  për person BB
 • Çmimi per 5 netë 100€  për person  BB

 

 • Çmimi per 2 netë 58€ për person HB
 • Çmimi per 3 netë 87€  për person HB
 • Çmimi per 4 netë 116€  për person HB
 • Çmimi per 5 netë 145€  për person  HB

 Oferta vlen per akomodim  dhoma dyshe nga data 15.07.2021 deri me daten 15.09.2021

 • Çmimi per 2 netë 50€ për person  BB
 • Çmimi per 3 netë 75€  për person  BB
 • Çmimi per 4 netë 100€  për person BB
 • Çmimi per 5 netë 125€  për person  BB

 Oferta vlen per akomodim  dhoma treshe me connection nga data 15.07.2021 deri me daten 15.09.2021

 • Çmimi per 2 netë 45€ për person  BB
 • Çmimi per 3 netë 67€  për person  BB
 • Çmimi per 4 netë 89€  për person BB
 • Çmimi per 5 netë 110€  për person  BB

 

 Oferta vlen per akomodim  dhoma katershe me connection nga data 15.07.2021 deri me daten 15.09.2021

 • Çmimi per 2 netë 40€ për person  BB
 • Çmimi per 3 netë 60€  për person  BB
 • Çmimi per 4 netë 80€  për person BB
 • Çmimi per 5 netë 100€  për person  BB

 

Hotel Nertili

Ofertat dhe Çmimet

Oferta vlen per muajin Gusht akomodimi ne dhoma standarde

 • Çmimi per 2 netë 90€ për person  
 • Çmimi per 3 netë 135€  për person  
 • Çmimi per 4 netë 180€  për person 
 • Çmimi per 5 netë 225€  për person  

Oferta vlen per muajin  Gusht akomodimi ne dhoma Superiore

 • Çmimi per 2 netë 130€ për person  
 • Çmimi per 3 netë 195€  për person  
 • Çmimi per 4 netë 260€  për person 
 • Çmimi per 5 netë 325€  për person  

Oferta vlen per muajin Shtator akomodimi ne dhoma standarde

 • Çmimi per 2 netë 70€ për person  
 • Çmimi per 3 netë 105€  për person  
 • Çmimi per 4 netë 140€  për person 
 • Çmimi per 5 netë 175€  për person  

Oferta vlen per muajin  Shtator akomodimi ne dhoma Superiore me pamje ansore nga deti

 • Çmimi per 2 netë 90€ për person  
 • Çmimi per 3 netë 135€  për person  
 • Çmimi per 4 netë 180€  për person 
 • Çmimi per 5 netë 225€  për person  

Oferta vlen per muajin  Shtator akomodimi ne dhoma Superiore me pamje nga deti

 • Çmimi per 2 netë 110€ për person  
 • Çmimi per 3 netë 165€  për person  
 • Çmimi per 4 netë 220€  për person 
 • Çmimi per 5 netë 275€  për person  

Te perfshira ne ofertë jane:Mengjesi ,Darka,Parkingu dhe Shezllonet

Politikat e Femijeve:

Femijet 0-1.99 pa pages

Femijet 2-10 50% te qmimit 

Ekstra pages bileta Autobusi 20€

Hotel Dea

Ofertat dhe Çmimet

Oferta vlen nga data 01.07.2021 deri me daten 15.07.2021

 • Çmimi per 2 netë 36€ për person  BB
 • Çmimi per 3 netë 54€  për person  BB
 • Çmimi per 4 netë 72€  për person BB
 • Çmimi per 5 netë 90€  për person  BB

Oferta vlen nga data 16.07.2021 deri me daten 26.08.2021

 • Çmimi per 2 netë 48€ për person  BB
 • Çmimi per 3 netë 72€  për person  BB
 • Çmimi per 4 netë 96€  për person BB
 • Çmimi per 5 netë 120€  për person  BB

Oferta vlen nga data 26.08.2021 deri me daten 15.09.2021

 • Çmimi per 2 netë 38€ për person  BB
 • Çmimi per 3 netë 57€  për person  BB
 • Çmimi per 4 netë 76€  për person BB
 • Çmimi per 5 netë 95€  për person  BB

Te perfshira ne qmim :mengjesi dhe pishina 

Politika e femijeve:

Femijet deri 7 vjec pa pagese

8-14 vjec me gjysem cmimi

mbi 15 vjec me cmim te plote

 Ekstra pages bileta Autobusi 20€

Hotel Bora Bora

Politikat e Femijeve:
0-5 vjec gratis
Mbi 5 vjet - I Rritur

Te perfshira ne qmim :Mengjesi , Wifi dhe Parking Privat

Ekstra Pages :Darka 7€ per person                                                                    Ekstra pages: bileta Autobusi 20€

 

Ofertat dhe Çmimet

 Oferta vlen per akomodim  dhoma dyshe nga data 01.08.2021 deri me daten 30.08.2021

 • Çmimi per 2 netë 60€ për person  BB
 • Çmimi per 3 netë 90€  për person  BB
 • Çmimi per 4 netë 120€  për person BB
 • Çmimi per 5 netë 150€  për person  BB

 Oferta vlen per akomodim  dhoma treshe nga data  01.08.2021 deri me daten 30.08.2021

 • Çmimi per 2 netë 56€ për person  BB
 • Çmimi per 3 netë 84€  për person  BB
 • Çmimi per 4 netë 112€  për person BB
 • Çmimi per 5 netë  140€  për person  BB

 Oferta vlen per akomodim  dhoma Familjare nga data  01.08.2021 deri me daten 30.08.2021

 • Çmimi per 2 netë 60€ për person  BB
 • Çmimi per 3 netë 90€  për person  BB
 • Çmimi per 4 netë 120€  për person BB
 • Çmimi per 5 netë 150€  për person  BB

Hotel Ocean

Ofertat dhe Çmimet

Oferta është e vlefshme për akomodim nga data 01.07.2021 deri më 15.07.2021

 • Çmimi per 2 netë100€ për person 
 • Çmimi per 3 netë 150€  për person 
 • Çmimi per 4 netë 200€  për person
 • Çmimi per 5 netë 250€  për person 


Oferta është e vlefshme për akomodim nga data 15.07.2021 deri më 30.08.2021

 • Çmimi per 2 netë120€ për person 
 • Çmimi per 3 netë 180€  për person 
 • Çmimi per 4 netë 240€  për person
 • Çmimi per 5 netë 300€  për person 

 

Femijet:
0-5 vjec gratis
Mbi 5 vjet - I Rritur

Te perfshira ne qmim :Mengjesi , Darka , Qader Plazh, Wifi dhe                  Parking Privat

Ekstra pages bileta Autobusi 20€

Rezervoni online

Shikoni disa foto të përzgjedhura nga momente të ndryshme gjatë udhëtimeve tona me grupe dhe aktivitete tjera

Shiko të gjitha aktivitetet

Saba Group

Rreth 25 vite më parë filluam të ofrojmë shërbime të udhëtimit. Që atëherë vazhdimisht kemi përmirësuar shërbimet tona dhe jemi zgjeruar në fusha si në turizëm, arazhmane turistike dhe shumë shërbime tjera profesionale në fushën e transportit dhe akomodimit.