Hyrja për agjent
Klikoni për tu kyçur në sistem

Hotelet ne Shengjin
Shperndaje në Google Facebook

Ofertat dhe Çmimet ne Shengjin

Hotel Twin Towers

Ofertat dhe Çmimet

 Të perfshira janë:Fjetja,Mëngjesi,Darka dhe Qadra në plazh

 • 2 net / 3 ditë 50 euro per person
 • 3 net / 4 ditë 75 euro per person
 • 4 net / 5 ditë 100 euro per person
 • 5 net / 6 ditë 125 euro per person
 • 6 net / 7 ditë 150 euro per person  

Ofertat janë të vlefshme për muajin Qershor

Check-in :11:00-12:00          Check out 09:00-10:00

Femijet  nga 0-5 vjec 𝙂𝙍𝘼𝙏𝙄𝙎

Femijet nga5-12 vjec - 50% 𝙕𝘽𝙍𝙄𝙏𝙅𝙀

 Të perfshira janë:Udhetimi,Fjetja,Mëngjesi,Darka dhe Qadra në plazh

 • 2 net / 3 ditë 90 euro per person
 • 3 net / 4 ditë 130 euro per person
 • 4 net / 5 ditë 170 euro per person
 • 5 net / 6 ditë 210 euro per person
 • 6 net / 7 ditë 250 euro per person  

Ofertat janë të vlefshme për muajin Korrik dhe Gusht

Check-in :11:00-12:00          Check out 09:00-10:00

Femijet  nga 0-5 vjec 𝙂𝙍𝘼𝙏𝙄𝙎

Femijet nga5-12 vjec - 50% 𝙕𝘽𝙍𝙄𝙏𝙅𝙀

 

Hotel Domus

Ofertat dhe Çmimet

 Të perfshira janë:Udhëtimi,Fjetja,Mëngjesi,Darka 

 • 2 net / 3 ditë 60 euro per person
 • 3 net / 4 ditë 85 euro per person
 • 4 net / 5 ditë 105 euro per person
 • 5 net / 6 ditë 130 euro per person
 • 6 net / 7 ditë 155 euro per person  

Ofertat janë të vlefshme për muajin Qershor

Check-in :11:00-12:00          Check out 09:00-10:00

Femijet  nga 0-3 vjec 𝙂𝙍𝘼𝙏𝙄𝙎

 Femijet nga 3-6vjec -50%

 Femijet mbi moshen 7 vjet paguaj si i rritur

 Të perfshira janë:Udhëtimi,Fjetja,Mëngjesi,Darka 

 • 2 net / 3 ditë 70 euro per person
 • 3 net / 4 ditë 100 euro per person
 • 4 net / 5 ditë 130 euro per person
 • 5 net / 6 ditë 160 euro per person
 • 6 net / 7 ditë 190 euro per person  

Ofertat janë të vlefshme për muajin Korrik

Check-in :11:00-12:00          Check out 09:00-10:00

Femijet  nga 0-3 vjec 𝙂𝙍𝘼𝙏𝙄𝙎

 Femijet nga 3-6vjec -50%

 Femijet mbi moshen 7 vjet paguaj si i rritur

Hotel Briliant

Ofertat dhe Çmimet

 Të perfshira janë:Udhëtimi,Fjetja,Mëngjesi,Darka 

 • 2 net / 3 ditë 55euro per person
 • 3 net / 4 ditë 80euro per person
 • 4 net / 5 ditë 100euro per person
 • 5 net / 6 ditë 120 euro per person
 • 6 net / 7 ditë 150 euro per person  

Ofertat janë të vlefshme për muajin Qershor

Check-in :11:00-12:00          Check out 09:00-10:00

 Të perfshira janë:Udhëtimi,Fjetja,Mëngjesi,Darka 

 • 2 net / 3 ditë 65 euro per person
 • 3 net / 4 ditë 90 euro per person
 • 4 net / 5 ditë 120 euro per person
 • 5 net / 6 ditë 145 euro per person
 • 6 net / 7 ditë 175 euro per person  

Ofertat janë të vlefshme nga data 01/07/2020---15/07/2020

Check-in :11:00-12:00          Check out 09:00-10:00

 

Hotel PRINCE ADRIATIK RESORT

Ofertat dhe Çmimet

 Të perfshira janë:Fjetja,Mëngjesi,Perdorimi i pishines.

 •  2 netë / 3 ditë 64 € personi
 •  3 netë / 4 ditë 96 € personi
 •  4 netë / 5 ditë 128€ personi
 •  5 netë / 6 ditë 160 € personi
 •  6 netë / 7 ditë 192 € personi

Ofertat janë të vlefshme për muajin Qershor

Check-in :11:00-12:00          Check out 09:00-10:00

 

Rezervoni online

Shikoni disa foto të përzgjedhura nga momente të ndryshme gjatë udhëtimeve tona me grupe dhe aktivitete tjera

Shiko të gjitha aktivitetet

Saba Group

Rreth 25 vite më parë filluam të ofrojmë shërbime të udhëtimit. Që atëherë vazhdimisht kemi përmirësuar shërbimet tona dhe jemi zgjeruar në fusha si në turizëm, arazhmane turistike dhe shumë shërbime tjera profesionale në fushën e transportit dhe akomodimit.