Hyrja për agjent
Klikoni për tu kyçur në sistem

Hotelet ne Shengjin
Shperndaje në Google Facebook

Ofertat dhe Çmimet ne Shengjin

Hotel Twin Towers

Ofertat dhe Çmimet

 Të perfshira janë:Fjetja,Mëngjesi,Darka dhe Qadra në plazh

 • 2 net / 3 ditë 50 euro per person
 • 3 net / 4 ditë 75 euro per person
 • 4 net / 5 ditë 100 euro per person
 • 5 net / 6 ditë 125 euro per person
 • 6 net / 7 ditë 150 euro per person  

Ofertat janë të vlefshme për muajin Qershor

Check-in :11:00-12:00          Check out 09:00-10:00

Femijet  nga 0-5 vjec 𝙂𝙍𝘼𝙏𝙄𝙎

Femijet nga5-12 vjec - 50% 𝙕𝘽𝙍𝙄𝙏𝙅𝙀

 Oferta vlen nga data 08/07/2020 deri 31/07/2020

 Të perfshira janë:Fjetja,Mëngjesi,Darka dhe Qadra në plazh

 • 2 net / 3 ditë 60 € per person
 • 3 net / 4 ditë 90 € per person
 • 4 net / 5 ditë 120 € per person
 • 5 net / 6 ditë 150 € per person
 • 6 net / 7 ditë 180 € per person


Ofertat janë të vlefshme nga data 31/07/2020 deri 31/08/2020

Të perfshira janë:Fjetja,Mëngjesi,Darka dhe Qadra në plazh

 • 2 net / 3 ditë 70 euro per person
 • 3 net / 4 ditë 105 euro per person
 • 4 net / 5 ditë 140 euro per person
 • 5 net / 6 ditë 175 euro per person
 • 6 net / 7 ditë 210 euro per person  


Check-in :11:00-12:00          Check out 09:00-10:00

Femijet  nga 0-5 vjec 𝙂𝙍𝘼𝙏𝙄𝙎

Femijet nga5-12 vjec - 50% 𝙕𝘽𝙍𝙄𝙏𝙅𝙀


Ofertat janë të vlefshme nga data 01/09/2020 deri 15/09/2020

Të perfshira janë:Fjetja,Mëngjesi,Darka dhe Qadra në plazh

 • 2 net / 3 ditë 46 euro per person
 • 3 net / 4 ditë 69 euro per person
 • 4 net / 5 ditë 9euro per person
 • 5 net / 6 ditë 115 euro per person
 • 6 net / 7 ditë 138 euro per person  

Check-in :11:00-12:00          Check out 09:00-10:00

Femijet  nga 0-3 vjec 𝙂𝙍𝘼𝙏𝙄𝙎

Femijet nga4-12 vjec - 15 euro nata

 

 

Hotel Rafaelo

Ofertat dhe Çmimet

 Oferta vlen per akomodim  nga data 08/07/2020 deri 31/07/2020

 Të perfshira janë:Fjetja,Mëngjesi,Darka

 • 2 net / 3 ditë 60 € per person
 • 3 net / 4 ditë 90 € per person
 • 4 net / 5 ditë 120 € per person
 • 5 net / 6 ditë 150 € per person
 • 6 net / 7 ditë 180 € per person

 

Çmimet vlejn per muajin Gusht Akomodimi me Pjesen me 4 yje minimun akomodimi 2 net  :

Dhome 2she 

 • 2NET / 3DITE 75€ per person
 • 3NET / 4DITE 113€ per person
 • 4NET / 5DITE 150 € per person
 • 5NET / 6DITE 188€ per person

Dhome 3she 

 • 2NET / 3DITE 74€ per person
 • 3NET / 4DITE 111€ per person 
 • 4NET / 5DITE 148€ per person
 • 5NET / 6DITE 185€ per person

Dhome 4she 

 • 2NET / 3DITE 67€ per person
 • 3NET / 4DITE 102€ per person
 • 4NET / 5DITE 135 € per person
 • 5NET / 6DITE 168€ per person

Dhome 5she 

 • 2NET / 3DITE 65€ per person
 • 3NET / 4DITE 96€ per person
 • 4NET / 5DITE 128€ per person
 • 5NET / 6DITE 160€ per person

Të perfshira janë: FjetjaMëngjesi Darka
Shfrytezimi i pishines, Shezllone ne plazh

 Bileta autobusit pages extra 10€ kthyese per person

Femijet 0-4 vjet Falas
Femijet 4-11 vjet -50%

 Oferta vlen per akomodim  nga data 01/09/2020 deri 15/09/2020

 Të perfshira janë:Fjetja,Mëngjesi,Darka

 • 2 net / 3 ditë 60 € per person
 • 3 net / 4 ditë 90 € per person
 • 4 net / 5 ditë 120 € per person Perfiton 1 nat Gratis 
 • 5 net / 6 ditë 150 € per person Perfiton 1 nat Gratis 
 • 7 net / 8 ditë 210€ per person

 

Hotel Domus

Ofertat dhe Çmimet

 Të perfshira janë:Udhëtimi,Fjetja,Mëngjesi,Darka 

 • 2 net / 3 ditë 60 euro per person
 • 3 net / 4 ditë 85 euro per person
 • 4 net / 5 ditë 105 euro per person
 • 5 net / 6 ditë 130 euro per person
 • 6 net / 7 ditë 155 euro per person  

Ofertat janë të vlefshme për muajin Qershor

Check-in :11:00-12:00          Check out 09:00-10:00

Femijet  nga 0-3 vjec 𝙂𝙍𝘼𝙏𝙄𝙎

 Femijet nga 3-6vjec -50%

 Femijet mbi moshen 7 vjet paguaj si i rritur

 Të perfshira janë:Udhëtimi,Fjetja,Mëngjesi,Darka 

 • 2 net / 3 ditë 70 euro per person
 • 3 net / 4 ditë 100 euro per person
 • 4 net / 5 ditë 130 euro per person
 • 5 net / 6 ditë 160 euro per person
 • 6 net / 7 ditë 190 euro per person  

Ofertat janë të vlefshme për muajin Korrik

Check-in :11:00-12:00          Check out 09:00-10:00

Femijet  nga 0-3 vjec 𝙂𝙍𝘼𝙏𝙄𝙎

 Femijet nga 3-6vjec -50%

 Femijet mbi moshen 7 vjet paguaj si i rritur

 Të perfshira janë:Udhetimi,Fjetja,Mëngjesi,Darka,Shezllonet

 • 2 net / 3 ditë 76 euro per person
 • 3 net / 4 ditë 109 euro per person
 • 4 net / 5 ditë 142 euro per person
 • 5 net / 6 ditë 175 euro per person
 • 6 net / 7 ditë 208 euro per person  

Ofertat janë të vlefshme për muajin Gusht

Check-in :11:00-12:00          Check out 09:00-10:00

Femijet  nga 0-3 vjec 𝙂𝙍𝘼𝙏𝙄𝙎

 Femijet nga 3-6vjec -50%

 Femijet mbi moshen 7 vjet paguaj si i rritur

 

Hotel Briliant

Ofertat dhe Çmimet

 Të perfshira janë:Udhëtimi,Fjetja,Mëngjesi,Darka 

 • 2 net / 3 ditë 55euro per person
 • 3 net / 4 ditë 80euro per person
 • 4 net / 5 ditë 100euro per person
 • 5 net / 6 ditë 120 euro per person
 • 6 net / 7 ditë 150 euro per person  

Ofertat janë të vlefshme për muajin Qershor

Check-in :11:00-12:00          Check out 09:00-10:00

 Të perfshira janë:Udhëtimi,Fjetja,Mëngjesi,Darka 

 • 2 net / 3 ditë 65 euro per person
 • 3 net / 4 ditë 90 euro per person
 • 4 net / 5 ditë 120 euro per person
 • 5 net / 6 ditë 145 euro per person
 • 6 net / 7 ditë 175 euro per person  

Ofertat janë të vlefshme nga data 01/07/2020---15/07/2020

Check-in :11:00-12:00          Check out 09:00-10:00

 Të perfshira janë:Udhëtimi,Fjetja,Mëngjesi,Darka 

 • 2 net / 3 ditë 70euro per person
 • 3 net / 4 ditë 100 euro per person
 • 4 net / 5 ditë 130 euro per person
 • 5 net / 6 ditë 160 euro per person
 • 6 net / 7 ditë 190 euro per person  

Ofertat janë të vlefshme nga data 01/08/2020---31/08/2020

Check-in :11:00-12:00          Check out 09:00-10:00

 Oferta vlen për muajin Shtator

 •  2 netë / 3 ditë 48€ personi
 •  3 netë / 4 ditë 72€ personi
 •  4 netë / 5 ditë 96€ personi
 •  5 netë / 6 ditë 120€ personi
 •  6 netë / 7 ditë 144 € personi
 •  7 netë / 8 ditë 168 € personi 

Ne cmim perfshihet:
Akomodimi në hotel
Mëngjesi dhe darka
Wi-Fi
Parkingu
Të gjitha taksat

Ekstra pages :
Bileta e Autobusit Prishtinë-Shengjin-Prishtin

 

Hotel MILLE AMICCI

 Të perfshira janë:Akomodimi në hotel,Mëngjesi,Perdorimi i pishines,Parking,Wi-Fi.,Udhetimi me autobus

Çmimi per person ne dhome dyshe:

 • 2 net / 3 ditë 70 euro per person
 • 3 net / 4 ditë 105 euro per person
 • 4 net / 5 ditë 140 euro per person
 • 5 net / 6 ditë 175 euro per person
 • 6 net / 7 ditë 240 euro per person  

Çmimi per person ne dhome treshe:

 • 2 net / 3 ditë 56 euro per person
 • 3 net / 4 ditë 84 euro per person
 • 4 net / 5 ditë 112 euro per person
 • 5 net / 6 ditë 140 euro per person
 • 6 net / 7 ditë 168 euro per person  

Çmimi per person ne dhome katershe:

 • 2 net / 3 ditë 50 euro per person
 • 3 net / 4 ditë 75 euro per person
 • 4 net / 5 ditë 100  euro per person
 • 5 net / 6 ditë 125 euro per person
 • 6 net / 7 ditë 150 euro per person  

Çmimi per person ne dhome pesëshe:

 • 2 net / 3 ditë 50 euro per person
 • 3 net / 4 ditë 75 euro per person
 • 4 net / 5 ditë 105 euro per person
 • 5 net / 6 ditë 130 euro per person
 • 6 net / 7 ditë 155 euro per person  

Ofertat janë të vlefshme nga data 05/07/2020---31/08/2020

Check-in :11:00-12:00          Check out 09:00-10:00

Femijet  nga 0-4.99 vjec (Pa Pages)

Femijet nga 5 -12 vjec Paguan 50% te qmimit 

Hotel PRINCE ADRIATIK RESORT

Ofertat dhe Çmimet

 Të perfshira janë:Fjetja,Mëngjesi,Perdorimi i pishines.

 •  2 netë / 3 ditë 64 € personi
 •  3 netë / 4 ditë 96 € personi
 •  4 netë / 5 ditë 128€ personi
 •  5 netë / 6 ditë 160 € personi
 •  6 netë / 7 ditë 192 € personi

Ofertat janë të vlefshme për muajin Qershor

Check-in :11:00-12:00          Check out 09:00-10:00

 

Rezervoni online

Shikoni disa foto të përzgjedhura nga momente të ndryshme gjatë udhëtimeve tona me grupe dhe aktivitete tjera

Shiko të gjitha aktivitetet

Saba Group

Rreth 25 vite më parë filluam të ofrojmë shërbime të udhëtimit. Që atëherë vazhdimisht kemi përmirësuar shërbimet tona dhe jemi zgjeruar në fusha si në turizëm, arazhmane turistike dhe shumë shërbime tjera profesionale në fushën e transportit dhe akomodimit.